Huisregels

1. Bezoekers betreden op eigen risico de ruimtes in het Gilde gebouw.
2. De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
3. Reparaties mogen door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen worden uitgevoerd.
4. Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
5. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
6. Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, of applicaties dient apart te worden betaald.
7. Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
8. De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
9. De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
10. De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
11. De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.