Repaircafe Junior

Het RepairCafé Junior is een initiatief van de medewerkers van het Repair Café Losser en de Basisschool De Verrekijker. Beide organisaties gaan intensief samenwerken in het belang van onze Losserse jeugd. Het toeval wil dat medewerkers van RepairCafé Junior en van basisschool De verrekijker elkaar troffen omtrent - internet- gebruik. Het RepairCafé Junior is een non profit organisatie die niet beschikt over kabel- en/of glasvezel aansluiting. Zo ontstond het idee om elkaar te ondersteunen.

Via een draadloze verbinding tussen De Verrekijker en het gebouw van het RepairCafé Junior konden we bewerkstelligen dat, zonder extra kosten, het RepairCafé Junior ook kon beschikken over een Internet verbinding. Onze locaties zijn nog geen 50 meter van elkaar verwijderd. De verbazing was groot wat het Gilde en het Repair Café, te bieden hadden voor onderwijs aan jonge kinderen.

Betrokkenen van beide organisaties zagen direct dat hier mogelijkheden lagen, die voor beide partijen voordeel kon opleveren.. Doelstelling van het Repair Café Junior is om met name kinderen; zoveel als mogelijk, te interesseren voor technische vaardigheden, hergebruik van goederen en daarnaast met anderen delen en overbrengen van kennis op gebied van techniek.

Het grotere doel hierachter is dat de jeugd (onze toekomst) zuiniger om leert gaan met de middelen die ons ter beschikking staan. We leven in een "wegwerpmaatschappij", maar het is juist goed om bewuster om te leren gaan met de beschikbare middelen. Daarnaast is het natuurlijk heel erg gemakkelijk en een stuk goedkoper als je zelf eenvoudige reparaties uit kunt voeren