Houtafdeling

In 1992 is het Gildeproject op met de gildewerkplaats aan de Vlasakker gestart. Wat is een Gilde ? Volgens de Dikke van Dale is dit o.a. de historische benaming van middeleeuwse broederschappen of verenigingen tot onderlinge hulp en houden van gezellige bijeenkomsten .

En zo mag het Gilde in Losser gezien worden. Op lokaal niveau komen de expertise van de ouderdom en de meerwaarde van lange levenservaring het beste tot uiting. Ouderen hun kennis en ervaring aan allerlei groepen ter beschikking stellen.

Een belangrijk onderdeel is de Houtwerkplaats.

Het Gilde beschikt over een uitgebreide groep van met - name oudere - mensen, die hun kennis niet verloren willen laten gaan, maar beschikbaar stellen aan anderen. Het gaat hierbij vooral om mensen , die houtbewerking als hobby hebben en zowel voor zichzelf werken, als ook voor mensen die binnenkomen en willen weten, hoe het een en ander in zijn werk gaat. Naast allerlei hout-bewerkingsmachines beschikt de Werkplaats ook over gereedschap voor kleinere, meer hobbymatige werkzaamheden.

Onder toezicht van de vrijwilligers van de Werkplaats kan men gebruik maken van de aanwezige gereedschappen en diverse machines.

Bezoekers moeten de werkzaamheden in principe zelf doen. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van de vrijwilligers die bezoekers graag met raad en daad bijstaan.

Het onderdeel kennisoverdracht vanuit het Gilde krijgt ook gestalte door de medewerking, die vrijwilligers van het Gilde geven in de vorm techniekprojecten ten behoeve van basisscholen, het verlenen van medewerking aan een activiteiten van het cultureel werk van b.v. Stichting Fundament.

Het Gilde voert geen klussen voor particulieren uit, maar is op aanvraag wel bereid om niet-commerciële organisaties en verenigingen ten dienste te zijn.

Voor gebruikmaking van de werkplaats en de daar aanwezige machines en gereedschappen wordt een bijdrage van € 5,- per keer of € 15,- per maand (incl. koffie) gevraagd.

De Werkplaats aan de Vlasakker is iedere maandag- en woensdagmorgen en dinsdagmiddag geopend.

Het Gilde in Losser is met name vanwege de Werkplaats uniek in zijn soort. Nadat het project in 1999 tot de genomineerden behoorde voor het Nationale Compliment, een door de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk en de Rabobank uitgeschreven competitie voor succesvolle en vernieuwende projecten, is het project in 2002 door Stichting Cluster voorgedragen voor de Gouden Gildeprijs en viel hen een eervolle vermelding ten deel.

In 2018 waren de vrijwilligers van het Gilde winnaar van De Vrijwilliger van het Jaar van de Gemeente Losser.

De houtwerkplaats heeft diverse professionele houtbewerkingsmachines tot haar beschikking waar de overige leden van de houtwerkplaats gebruik van maken. Met deze machines worden o.a. vogelhuisjes gemaakt om later verkocht te worden.